Kontaktné údaje
SPETEMA, s.r.o.

Lesnícka 20/15

962 63 Pliešovce

Slovenská republika

Obchodný zástupca
office: +421 903 890 003
fax: 00421 45 55 62 983
e-mail: spetema@spetema.sk